Prosan är död – länge leve prosan!

Stay up to date with the news

Prosan är död – länge leve prosan!

Terézia Mora.Bild: PETER VON FELBERT

”Allt hänger ihop, förstår du”. Jag satt på en pub och slog mig i slang med en poet av det mer teoretiska slaget. Han brast ut i en monolog om dagens litteratur och jag tyckte först att det hela var ganska genant. ”Prosan är död”, fastslog han pompöst, ”som konstform har den inte längre något att bidra med.” ”Näe ok, om du säger det så”, mumlade jag och försökte lite subtilt vända blicken åt ett annat håll. Men han pratade på, och monologen blev alltmer intressant. Prosan, menade poeten, hade blivit ett av kapitalismens viktigaste vapen. Prosan, sa han, hade vuxit ihop med marknadskrafterna, med copytext, storytelling och privat självframställning på sociala medier – och nu var den inte längre förmögen att ställa sig utanför sin samtid. ”Du kan aldrig kritisera makten på maktens eget språk”, suckade poeten och svepte sin öl.

Det var väl inga direkta nyheter för den som läst lite marxistisk teori, men ju mer jag funderade på det här, desto mer riktigt tycktes mig ändå resonemanget, och tankarna fick liksom ny bäring i det vi kallar samtidsgyttret. Hela omgivningen syntes plötsligt uppbyggd kring mikroberättelser av olika slag, som gjorda för att jag skulle konsumera – tjänster eller produkter, i sin tur gjorda för att jag skulle känna mig dålig och tröstköpa något ytterligare. Vare sig det handlade om svensk bilreklam, mig själv på Instagram eller någon random youtubers tragiska livshistoria, tycktes allt följa samma tradiga mönster. Berättelsen i sig – en återvändsgränd! – fast med tydlig början, mitt och slutkläm. Ungefär som en krönika i en dagstidning, tänkte jag självkritiskt.

Men kunde han verkligen mena all prosa? Också den mest experimentella? Jo, poeten tänkte sig just att hela genren var besudlad. Det hjälpte inte att skriva flödande stenhårt som Andrzej Tichý i ”Eländet” eller höglitterärt bildat som danska Christina Hesselholdt i ”Sällskapet”, för att ta två exempel ur höstens utgivning. ”Det är som att påstå att ’inte alla män…´, sa den teoretiske poeten benhårt. ”Och du vet ju hur löjligt det låter”. Ja, herregud, tänkte jag, prosan var nog verkligen död! Var det läge att för alltid gräva ner sig i poesin?

Så började jag läsa en roman som inte alls passade in i denna min nyvunnet kritiska hållning till berättarkonsten: tysk-ungerska Terézia Moras svarta och vackra roman ”Monstret” (Rámus förlag), lysande översatt till svenska av Linda Östergaard. Boken gjorde ju just det som poeten sa var omöjligt! Den lyckades vara prosa som borrar sig djupt ner i vår samtids tunga skikt av skuld, fattigdom och skit.

Moras två huvudkaraktärer är vilsna, var och en på sitt håll. Den fetlagde änklingen Darius Kopp är en håglös typ på roadtrip genom Europa med askan av sin framlidna hustru Flora i bagaget. Med sig i bilen har han också Floras dagboksanteckningar – datafiler som till stora delar utgörs av ett flöde av ångest. Flora skriver om mardrömmar, mediciner, depression och meningslöshet, en sinnesstämning som driver henne i döden. Darius berättelse å sin sida präglas av en känsla av rotlöshet och alienation. Han framstår som ett gungfly, utan kärna eller vidare handlingskraft. Kände dessa älskande varandra överhuvudtaget? De två är intelligent gestaltade ensamma själar på drift, i arbetslöshet och depression. Rent grafiskt skiljs deras liv från varandra med hjälp av ett streck som fysiskt separerar dem på boksidan.

”Monstret” är en bok som kritiserar kapitalismen i grunden, den verkar inifrån. Terezia Moras prosa sliter sönder begreppet prosa. Dess komplicerade berättarteknik och flödande ilska har ingenting med storytelling att göra. Kanske behövde den teoretiske poetens resonemang trots allt förfinas en smula? För precis som inte all poesi är samhällsomstörtande eller kvalitativ är kanske inte all prosa dödsdömd och besmittad? Och inte alla män? Var jag nu tillbaka där jag började?

Att den litterära prosan ändå lever ett alltmer marginaliserat liv visar en rapport från brittiska kulturrådet (“Literature in the 21st century: Understanding models of support for literary fiction”), nyligen publicerad i branschtidningen Svensk Bokhandel. Allt färre författare av litterär prosa kan leva på sitt författarskap. Försäljningssiffrorna går ständigt ner och intresset för romaner sjunker. Enligt rapporten upplever (i alla fall den brittiska) romanen just nu sin ”svåraste period på många decennier”, och skälen som anges är flera. I takt med att Amazon tagit marknadsandelar har många brittiska boklådor gått i konkurs. Lägg därtill ett förändrat läs- och köpbeteende och de olika medier som upptar allt mer av vår koncentrerade tid.

Är vi på väg att förlora vår förmåga – eller lust? – att fokusera på en prosa av komplext slag, en prosa som Terézia Moras? Måste vi kanske vi erövra oss själva som läsare av den litterära prosan igen, snarare än betrakta den som död? Är det i själva verket där skon klämmer?

Allt hänger ju ihop, förstår ni! Så långt hade nog den där poeten rätt.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar