I ett mejl till Vita huset, som refereras av
Washington Post , beklagar Guggenheims kurator Nancy Spector att man inte kan låna ut van Goghs målning eftersom den ingår i en särskild samling. Guldtoaletten är man dock beredd att avvara på långlån.